Müügiinfo

Kliendiga sõlmitakse broneerimiskokkulepe, mis kehtib võlaõigusliku lepingu sõlmimiseni. Ostusoovi kinnitamiseks tasub ostja broneerimislepingu sõlmimisel 5000 euro suuruse ettemakse.

Kliendiga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepingu eelduseks on ostja poolt tasutud 15% ostu-müügi tehingu väärtusest.

Kui hoone on valmis, sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, ostja tasub ülejäänud osa ostu-müügihinnast ning toimub korteri omandiõiguse üleminek.

  • korteri lõplik valmidus vastavalt projektdokumentatsioonile ja lepingule;

  • tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon);

  • andmeside valmidus

  • käibemaks 22%

Arendajal on õigus hindu muuta.

  • parkimiskoht, panipaik

  • müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõiv (tasub ostja);

  • liitumistasud andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valvesidega liitumiseks.

Arendajal on õigus hindu muuta.