Tolli 7 elamu

Tolli 7 residentside elamuhoone paikneb Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal. Veel enne seda, kui tänane Kuressaare sai linnaõigused, arenes iidse linnuse külje all, sadama ja turuplatsi sümbioosis siinne asum, mis on olnud tunnistajaks Kuressaare kasvamisele lihtsast turuplatsist kaasaegseks kuurortlinnaks.

Oma nime sai tänav 1785. aastal, kui seal asunud sadamakontori ja tollihoone järgi see Licent Gasseks (Tolli) ristiti. Hiljem on samal kohal asunud Saaremaa esimene telegraafijaam.

Hoone ees asuv pilkupüüdev kaevumajake püstitati veevõtukoha jaoks juba 1900. aastal, kui see preili Henriette Loiuse Dockeni linnale pärandatud raha eest ajaloolisele Sõrve turule ehk linna esimesele väljakule rajati. Kaevumaja on maamärgiks kunagise linnaväljaku asukohale, mille tähtsust linna majanduse ja kaubavahetuse arengus on täheldatud juba viikingiajast saadik. Muinasajal oli see oluline kaubavahetuskoht, mis oli ühendatud tänavatega linnuse ja sadamaga.

Esimese Eesti Vabariigi lõpuaastaiks olid Tolli 7 asupaigas säilinud vaid puidust abihooned, kuid nendegi aeg sai otsa juba järgmistel aastakümnetel. 60-ndate lõpus ehitati tühjana seisnud asukohta suur kahekorruseline büroohoone, kus asus arvutusjaam ning hiljem ka statistikaamet. 90-ndatest tänapäevani erinevaid ettevõtteid ja tegemisi majutanud hoone läbib aga peagi täieliku ümbersünni ning hakkab kaunistama nii olulist asukohta Kuressaare linna sündimise loos.

Tolli 7 kinnistu paikneb Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal (mälestise reg. nr 27011)

Kinnistul asub kahekorruseline hoone. Krunt on tihedasti täis ehitatud. Tolli 7 hoone on valdavalt raudbetoonist madalvundamendiga kahe korruseline kandvate telliskivist seintega monteeritavatest raudbetoonist vahelagedega eterniidist katusekattega büroohoone. Hoonel puudub keldrikorrus.

Tegemist on Nõukogude ehitusperioodi tüüpkonstruktsioonidest büroohoonega, mis algselt ehitati arvutusjaama hooneks (hilisem statistikaameti hoone). Sisehoovis olevad tehnilised hooned on ühekorruselised ja lamekatustega.

Mälestise ajalugu

19. sajandi alguses asus krundi idapoolses osas Sõrve platsi ääres kivihoone. 1878. aasta kaardil figureerivad Sõrve turu äärsel krundil kaks piklikku kivihoonet ja krundi sisemuses kaks puidust arvatavalt abihoonet. Tuginedes fotole 1906. aastast, oli tegu kivist hoonetega. 1939. aastaks tänavaäärseid hooneid enam polnud ning puidust abihooned

hävisid nõukogude perioodil. Olemasolev hoone ehitati 1969. aastal ja on kasutusel büroohoonena. Suur-Sadama tänava poolsed hooneosad ehitati 1970ndatel. Terrass on

lisatud arvatavalt 2000. aastatel.

Asendiplaan

Olemasoleva hoone varasem Tolli tn poolsem maht säilitatakse, hilisema juurdeehituse osas Suur-Sadama tänava poolsed hooneosad osaliselt lammutatakse ja ehitatakse ümber. Samuti lammutatakse ühekordne garaažiosa, säilitatakse alajaama osa.

Hoone ümbruse vertikaalplaneering lahendatakse kaldega hoonest eemale.

Hoonemaht on liigendatud kaheks osaks, võimaldades keskse koridori kaudu ligipääsu nii hoovialalt kui ka Tolli tänava poolt.

Hoovile pääseb olemasoleva sissesõidutee kaudu Tolli tänavalt. Lisaks säilitatakse olemasolev jalgsi pääs Suur-Sadama tänavalt.

Kinnistut piirav kivimüür rekonstrueeritakse ja laiendatakse lammutatavate tänavaäärsete hooneosade kohal.

EVS 843;2016 „Linnatänavad“ alusel on arvutuslik parkimiskohtade arv 1,3 parkimiskohta korteri kohta.
Hoonetesse on kavandatud 18 korterit, arvutuslik parkimisvajadus on 23,4 parkimiskohta.

Kinnistu hoovialale on võimalik lahendada kuni 6 parkimiskohta.
Jalgrataste parkimine on võimalik nii hoovialal kui siseruumis. Panipaigad on kavandatud hoone 1. ja 2. korrusele ning osadel korteritel on panipaik oma korteris.

Krundi tehnilised näitajad

Katastritunnus: 34901:010:0236

Krundi suurus: 1384 m2

Krundi täisehitusprotsent: 47%

Haljastus: 26%

Katendiga alad: 27%

 

Korterite arv: 18

Parkimiskohtade arv: kuni 6

Arhitektuur

Heas korras on hoone kandeseinad ja piirdekonstruktsioonid, säilivad senised vahelae konstruktsioonid. Hoonel tõstetakse olemasolevat harjajoont ning lisatakse kolmas korrus (katusealune).

Olemasolev olukord:

Hoonel on osaliselt vahetatud puitaknad PVC raamis akende vastu.

Hoones on varem olnud tsentraalne küte ja radiaatorküte, hetkel elektriküte.

Kaasaegne sissepuhke-väljatõmbe soojustagastusega ventilatsioonisüsteem puudub.

Hoonet on üksikutes tsoonides renoveeritud (nt. restoran Mais ruumid, Merle pesukoja ruumid, mõned olmeruumid ja mõned majutusruumid).

Hoone fassaade, katuslage ja soklit ei ole soojustatud, hoone ei vasta energiatõhususe miinimumnõuetele. EHR registris hoone energiamärgis puudub.

Umbes pool hoone kasulikust pinnast on kasutuseta, kütmata ja täielikult amortiseerunud. Visuaalse ülevaatuse põhjal on hoone ja enamus insenerikommunikatsioone amortiseerunud.

Hoonele on 2019. aastal teostatud ehitustehniline audit Ösel Consulting OÜ poolt, mille eesmärgiks oli kontrollida Tolli 7 hoone, kandekonstruktsioonide, katuste, fassaadide, tuleohutuse, viimistluse ja hoonega seotud kommunikatsioonide ehitustehnilist seisukorda, ohutust, vastavust kehtivatele tehnilistele nõuetele, heale ehitustavale, tuleohutuse seadusele ja seadme ohutuse seadusele.

Projektiga arvestatakse hoone seisukorda ning käesoleva lahendusega luuakse hoones nõuetele vastavad tingimused.

Olemasolev hoone
Projekteeritav hoone
Ehitisealune pind (m2)
803,0
618,4
Suletud netopind (m2)
1179,6
1179,6
Suletud brutopind (m2)
1k 787,75
2k 639,46

Kokku 1427,21
1k 576,24
2k 571,19

Kokku 1472,34
Maht (m3)
4705,0 (tegelik 6319,2)
5404,5
Maapealsete korruste arv
2
3 (väljaehitatud katusealune)
Kõrgus abs (m)
+14,8
+16,1
Hoone kõrgus (m)
11,4
12,7
 • Pindade arvestuse hulka ei ole arvestatud alajaama hoonet.

 • Suletud brutopinna hulka ei ole arvestatud mittekasutatavaid pindasid (sh kaldpinna alla jääv ruum kõrgusega alla 1,6 m), rõdusid ega kujunduslikke väljaulatuvaid fassaadielemente.

 • Hoone kõrgus suureneb 1,3 m võrra.

Rekonstrueerimisjärgne olukord

Olulisemad muudatused on:

 • Suur-Sadama poolse tiiva osaline lammutus ja mahu muutus

 • Hoone katuse harja kõrguse ja kallete muutus

 • Hoonele kavandatakse uus vihmaveesüsteem

 • Piirdekonstruktsioonide rekonstrueerimine, soojapidavuse parandamine

 • Hoone vundamendi ja fassaadi soojustamine – uued pinnakatted

 • Olemasolevate aknaavade muutmine ja uute aknaavade kavandamine

 • Hoone keskossa uue trepikoja kavandamine

 • Avaäitede vahetamine